Project Callantsoog

Project Callantsoog - Renovatie stamriool DN 700 mm

Van de gemeente Zijpe kreeg Relining Advies de opdracht om de kwaliteitscontrole te verzorgen van de in stamriolen aangebrachte liners. Doordat deze stamriolen niet buiten gebruik gesteld konden worden, was een by-pass leiding noodzakelijk. Het tracé liep gedeeltelijk door weilanden maar ook onder bestaande woningen door. Door het inventief rondpompplan is dit project met succes afgerond.

Relining
Uw deskundige partner met onafhankelijk toezicht op het reliningproces!
Scroll to Top