Referenties

Paltrokstraat, riolen vanaf DN
1000 mm en groter Relining Advies heeft voor de gemeente Zaanstad de werkvoorbereiding en...

Project Zaandam - Paltostraat, riolen vanaf DN 1000 mm en groter

Relining Advies heeft voor de gemeente Zaanstad de werkvoorbereiding en specialistisch toezicht verzorgt op een bijzonder relining project. In vier opeenvolgende strengen met verschillende diameters is een liner aangebracht. Het betrof een ronde buis van 1000 mm, een ellipsvorm van 1500 x 1000 mm, een muilprofiel van 1000 x 1500 mm en een rechthoekige koker met een afmeting van 1400 x 1600 mm. Op het gebied van uitvoering en het vaststellen van de vereiste wanddikte (noodzakelijk voor mechanische stabiliteit op lange termijn) was deze opdracht een bijzondere uitdaging.

Stationsplein, riool DN 1250 mm
Voor de gemeente Heiloo heeft Relining Advies het Programma van Eisen geschreven voor een speciaal reliningproject...

Project Callantsoog - Renovatie stamriool DN 700 mm

Van de gemeente Zijpe kreeg Relining Advies de opdracht om de kwaliteitscontrole te verzorgen van de in stamriolen aangebrachte liners. Doordat deze stamriolen niet buiten gebruik gesteld konden worden, was een by-pass leiding noodzakelijk. Het tracé liep gedeeltelijk door weilanden maar ook onder bestaande woningen door. Door het inventief rondpompplan is dit project met succes afgerond.

Renovatie stamriool DN 700 mm
Van de gemeente Zijpe kreeg Relining Advies de opdracht om de kwaliteitscontrole te verzorgen van de in stamriolen...

Project Heiloo - Stationsplein, riool DN 1250 mm

Voor de gemeente Heiloo heeft Relining Advies het Programma van Eisen geschreven voor een speciaal reliningproject en was verantwoordelijk voor het specialistisch toezicht op locatie. De riolen lagen onder het spoor en waren op diverse plaatsen voorzien van bochten. Doordat de riolen in het tracé varieerden in diameters moesten er op maat gemaakte verloopstukken aangebracht worden. Ondanks deze moeilijke knelpunten is renovatie van dit project uitstekend verlopen.

Renovatie riool DN 800x1200 mm in Eusebiusbuitensingel
In samenwerking met de gemeente Arnhem heeft Relining Advies een Programma van...

Project Arnhem - Renovatie riool DN 800x1200 mm in Eusebiusbuitensingel

In samenwerking met de gemeente Arnhem heeft Relining Advies een Programma van Eisen opgesteld en de kwaliteitscontrole verzorgt voor een uitdagend project. De liner met een diameter van 800×1200 mm en een lengte van 300 meter werd in 1 fase uitgevoerd. Uniek aan dit project was dat de liner geïmpregneerd was met styreen vrije hars. Daarmee is deze liner de grootste styreen vrije kous die in Nederland geplaatst is. Door de diameter, de lengte en de soort van de liner moesten er diverse uitdagingen overwonnen worden.

Referenties . Referenties

Vanaf 2008 jaarlijks diverse relingprojecten opstellen RAW bestek en kwaliteitscontrole

Vanaf 2008 jaarlijks advies ten aanzien van maatregelplan en kwaliteitscontrole van aangebrachte liners

Vanaf 2009 jaarlijks advies ten aanzien kwaliteitscontrole van aangebrachte liners

Vanaf 2012 jaarlijks advies ten aanzien van contractborming maatregelplan en kwaliteitscontrole van aangebrachte liners

Vanaf 2012 jaarlijks advies ten aanzien van maatregelplan en kwaliteitscontrole van aangebrachte linersleo.

Vanaf 2012 jaarlijks meerdere projecten, inclusief opstellen van de contractstukken en advies ten aanzien kwaliteitscontrole van aangebrachte liners

Vanaf 2018 jaarlijks advies ten aanzien van contractvorming maatregelplan en kwaliteitscontrole van aangebrachte liners op defensie objecten (kazernes en mililtaire vliegvelden)

-Periode 2008 tot en met heden ieder jaar een reliningproject van 1 tot 2,5 km. Opstellen contract, tekeningen, constructieadvies, directievoering en kwaliteitscontrole

-Opstellen raamovereenkomst 2024-2027 (diameters 300 tm 800 mm)

-Opstellen raamovereenkomst 2020-2023 (diameters 700 tm 1420 mm);

-Directievoering, constructieadvies, kwaliteitscontrole en tekeningen alle deelopdrachten in de looptijd van de raamovereenkomst 2020-2023

-Opstellen raamovereenkomst 2024-2027 (diameters 300 tm 1380 mm)

Opstellen RAW bestek tbv relinen 2,5 km riolering (300 tot en met 900 mm) (2024)

Opstellen RAW bestek tbv relinen Meirstraat en Zouavelaan (2024)

Jaarlijks kwaliteitscontrolle van diverse relinigprojecten

Uw deskundige partner met onafhankelijk toezicht op het reliningproces!
Scroll to Top