U heeft de leiding

Relining Advies

Uw deskundige partner met onafhankelijk toezicht
op het reliningproces!
Relining Advies

Rioolbeheer, een uitdaging

In een land dat voor meer dan de helft onder de zeespiegel ligt, is rioolbeheer een vak apart. Het klimaat verandert. De zeespiegel blijft stijgen. De winters worden zachter en natter. De zomers worden warmer en de hevigheid van de buien neemt toe. Bestaande rioleringen zijn hier niet op ontworpen. 

Relining_home
Relining Home

Is een riool beschadigd, dan zorgt vervanging voor hoge kosten en veel overlast. Kiest u voor renovatie, kies dan voor Relining Advies. Wij ondersteunen u stap voor stap en streng voor streng.

Een foto meer zegt dan duizend woorden

Onze expertise

Relinen

Goed onderhoud van het rioolstelsel is van groot belang. Is renovatie nodig en ziet u op tegen hoge kosten en grote overlast, kies dan voor de kousmethode. Relining Advies is een autoriteit op dit gebied. We begeleiden gemeenten in heel Nederland bij complexe beheervraagstukken.

Advies en ondersteuning

Relinen is niet het enige waar we kaas van hebben gegeten. We ontzorgen onze klanten door het stroomlijnen van de jaarlijkse inspectiecyclus. We helpen kosten te besparen door op een kundige manier aanbestedingen te begeleiden. We interpreteren de vaak uitgebreide en ingewikkelde inspectierapporten en vertalen deze in praktische oplossingen.

Concrete vraagstukken

Relining Advies heeft experts in dienst die u kunnen ondersteunen bij uiteenlopende rioolvraagstukken.

Een kleine greep uit onze dienstverlening:

Relining Pipe

Het ontwerpen van, adviseren over en de kwaliteitscontrole bij reliningprojecten;

Illustration

Advies met betrekking tot putrenovaties;

Het beoordelen van inspecties en het maken van beheer- en renovatieplannen;

Het vertalen van video-inspectiebestanden naar leesbare en overzichtelijke schadeclassificatie op strengniveau;

Het inventariseren en opstellen van complete riool(renovatie)bestekken of plannen van aanpak;

Relining

Kostenraming van rioolrenovatieprojecten;
Het maken van “kous”sterkteberekening bij rioolrenovaties;

Relinging

Het beoordelen van inschrijvingen en gunningsadvies;

Relining

Het begeleidden bij de uitvoering van rioolrenovaties;

Relining

Het verzorgen van het laboratoriumonderzoek van proefkappen en resultaatrapportages.

Scroll to Top