Onze dienstverlening

Relining

Beoordelen van leidinginspecties

Relining Advies verwerkt de vaak ingewikkelde inspectiegegevens tot gebruiksvriendelijke overzichten. Zo krijgt u alle knelpunten goed in beeld. We lezen de bestanden in met ons unieke software welke “koude” data vanuit sufrib-bestanden vertaald naar een kwaliteitsindicatie conform het “stoplichtmodel”. Dankzij een eenvoudig te interpreteren overzicht op strengniveau ziet u in een oogopslag in welke strengen zich problemen voordoen. De resultaten kunnen worden gerapporteerd in een Excellijst in combinatie met een digitale tekening alsmede in een Google Earth overzicht.

Kwaliteit mag geen toeval zijn!

De cijfers spreken voor zich

tevreden klanten
0 +
jaren ervaring
0 +

Directievoeren en toezicht

Relining Advies beoordeelt alle schades in detail. We richten ons op de strengen waarin zich de knelpunten bevinden en verwerken de bevindingen in een gemeentelijk basisrioleringsplan (BRP) of een programma van theoretische maatregelen (maatregelpakket). Vervolgens kunnen hier eventueel ook begrotingen aan worden gekoppeld.

Bestekken en Programma van Eisen

Bij Relining Advies kunt u terecht voor alle denkbare bestekken omtrent rioolbeheer. We beschikken over een schat aan ervaring in het schrijven van RAW-bestekken en bestekken op het gebied van reiniging en inspectie. Ook draaien we onze hand niet om voor het opstellen van een Programma van Eisen op het gebied van relining. Dankzij onze ervaring met het schrijven van bestekken en de inmiddels 15 jaar praktijkervaring in relining kunnen we u heldere en goed onderbouwde bestekken aanbieden. Wilt u een bestek laten toetsen, dan is dat ook mogelijk.

Scroll to Top