Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole bij liners

Kwaliteitscontrole van liners is een belangrijke aspect binnen het reliningproces. Tijdens dit proces wordt bepaald of u daadwerkelijk datgene krijgt wat is afgesproken. Om binnen een reliningproject van meet af aan de kwaliteitscontrole in te bouwen, heeft Relining Advies een beslisboom ontwikkeld. Met behulp van een stroomschema geeft deze beslisboom weer hoe de kwaliteitscontrole van een liner precies verloopt.

Controle ontwerpberekeningen

De eerste fase van de kwaliteitscontrole is het narekenen van de ontwerpberekeningen van de liner. Relining Advies beschikt over speciale rekensoftware en over de nodige ervaring. Tijdens deze controle toetsen we de ontwerpberekeningen aan het oorspronkelijke bestek.

Het uitnemen van proefstukken

Na het installeren van de liner worden proefstukken uit de liner genomen om te testen in het laboratorium. Relining Advies let daarbij goed op de omstandigheden waaronder de proefstukken worden uitgenomen. Ook de locaties van de proefstukken zijn van belang.

Het testen van de proefstukken in het laboratorium

Een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium test de proefstukken op mechanische eigenschappen, waterdichtheid en uitharding. Relining Advies werkt samen met een aantal partners in Duitsland om deze testen uit te voeren. Deze expertise is op dit moment nog niet aanwezig in Nederland. Onze Duitse partners zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van deze testen. Relining Advies werkt alleen samen met gekwalificeerde en gespecialiseerde bedrijven.

Het analyseren van de testresultaten

Relining Advies ontvangt de testresultaten en herberekent deze tijdens een uitvoerige analyse. De waardes uit de testresultaten toetsen we aan de bestekeisen. U ontvangt een heldere – in het Nederlands geschreven – rapportage met daarin de conclusies die we aan de hand van onze analyse hebben getrokken.

Kwaliteitscontrole bij putrenovatie

Het leidingstelsel bestaat uit meer dan rioolstrengen. Ook putten en gemalen zijn belangrijke onderdelen van dit stelsel en worden meer en meer gerenoveerd. Net als bij het relinen van riolen geldt bij het renoveren van putten: Bezint eer ge begint. Betreft het een gemetselde put of een betonnen put? Wat is de huidige toestand van de put? Is een coating voldoende, of moet u kiezen voor een meer constructieve aanpak? Ook bij de kwaliteitscontrole van putrenovaties staat de expertise van Relining Advies buiten kijf. Neem contact op met een van onze experts voor een vrijblijvend gesprek.

Kwaliteit mag geen toeval zijn!
Fotoalbum

Relining Advies

Scroll to Top