Beoordelen van leidinginspecties

Relining Advies verwerkt de vaak ingewikkelde inspectiegegevens tot gebruiksvriendelijke overzichten. Zo krijgt u alle knelpunten goed in beeld. We lezen de bestanden in met ons unieke software welke "koude" data vanuit sufrib-bestanden vertaald naar een kwaliteitsindicatie conform het "stoplichtmodel". Dankzij een eenvoudig te interpreteren overzicht op strengniveau ziet u in een oogopslag in welke strengen zich problemen voordoen. De resultaten kunnen worden gerapporteerd in een Excellijst in combinatie met een digitale tekening alsmede in een Google Earth overzicht.

Maatregelenpakketten opstellen

Relining Advies beoordeelt alle schades in detail. We richten ons op de strengen waarin zich de knelpunten bevinden en verwerken de bevindingen in een gemeentelijk basisrioleringsplan (BRP) of een programma van theoretische maatregelen (maatregelpakket). Vervolgens kunnen hier eventueel ook begrotingen aan worden gekoppeld. 

Bestekken en Programma van Eisen

Bij Relining Advies kunt u terecht voor alle denkbare bestekken omtrent rioolbeheer. We beschikken over een schat aan ervaring in het schrijven van RAW-bestekken en bestekken op het gebied van reiniging en inspectie. Ook draaien we onze hand niet om voor het opstellen van een Programma van Eisen op het gebied van relining. Dankzij onze ervaring met het schrijven van bestekken en de inmiddels 15 jaar praktijkervaring  in relining kunnen we u heldere en goed onderbouwde bestekken aanbieden. Wilt u een bestek laten toetsen, dan is dat ook mogelijk.

Directievoeren en toezicht

Relining Advies heeft een enorme praktijkervaring met betrekking tot reliningprojecten. De afgelopen jaren hebben we tevens de nodige ervaring opgedaan met directievoering en toezicht. Professioneel projectmanagement en gedegen directievoering en toezicht voorkomen financiële tegenvallers en uitloop in de planning. Relining Advies kan u zelfs de financiële projectadministratie uit handen nemen.

Kwaliteitscontrole

In het bestek zijn onder meer eisen gesteld aan het te gebruiken materiaal en aan de uitvoering. Om na te gaan of aan deze eisen is voldaan, is kwaliteitscontrole van de liners enorm belangrijk. Relining Advies verdiept zich al jaren in deze kwaliteitscontroles en verzorgt een gedegen begeleiding van uw reliningproject.

No Dig Event

Relining Advies exposeert op het 'No Dig Event' op 3 en 4 oktober 2013. Toegang is gratis, u dient wel vooraf in te schrijven op
www.no-dig-dag.nl

Kwaliteit mag geen toeval zijn!